Wat is het Vormsel?

Wat is het sacrament van het vormsel?

Het vormsel is een bijzonder sacrament voor jongeren die in de loop van het jaar twaalf jaar worden. Deze bijzondere gebeurtenis wordt jaarlijks in mei gevierd in onze kerk(en). Jongeren bereiden zich een jaar voor op dit katholiek feest. Dit gebeurt tijdens voorbereidingsmomenten in de vorm van ontmoeting, sport & spel, crea, verdiepende momenten en gezinsactiviteiten. Tijdens de vormselvoorbereiding leren we onze eigen geloofsgemeenschap beter kennen en staan we stil bij wat het betekent om ‘gelovig’ te zijn. Dat is een hele opgave, weet je dat? Door hoop, geloof en liefde kan je sterk staan in het leven, voor jezelf en voor wie je graag ziet. Daar gaat het om in het vormsel. Maar met het vormsel ontdek je ook dat je er nooit alleen voor staat… je hebt tochtgenoten (familie, vrienden, begeleiders,…) die je met raad en daad bijstaan in jouw tocht naar volwassenheid en als je je even in de steek gelaten voelt is er altijd nog die ene Tochtgenoot waar je steeds bij terecht kan. Wil je hier meer over weten, ja, dan pas ben je klaar voor de vormselvoorbereiding. Door in te schrijven voor het ontvangen van het Heilig Vormsel op in Sint-Jozef ga je akkoord dat:

  • U, als ouder, uw kind inschrijft voor het vormsel.
  • Het kind gedoopt is en katholieke godsdienst volgt op school in de volledige derde graad.
  • Het kind de door de parochie georganiseerde voorbereidingen zal volgen.
  • U het inschrijfgeld van € 65 betaalt voor de volledige voorbereiding (onkosten van de bijeenkomsten, verzekering, weekendverblijf, kruisje, copy’s, creamateriaal, …).

Hoe gaan we te werk op onze parochie?

Misschien hebt u van uw voorgangers wel gehoord over het belang dat wij hechten aan participatie op onze parochie, zich belangeloos inzetten voor iemand anders. Dit blijft een belangrijke pijler binnen onze werking maar zit sinds enkele jaren vervat in onze groepsactiviteiten.

Elke vormeling volgt dit jaar een paar voorbereidingsmomenten (zie kalender die u bij de inschrijving meekrijgt). Deze momenten liggen nu al allemaal vast zodat u zeker tijdig op de hoogte bent van deze activiteiten. We verwachten dan ook van u de nodige inspanningen om steeds aanwezig te zijn. Net vóór het vormsel trekken wij dan samen naar het heem Merkenveld in Loppem om de eindsprint naar het vormsel in te zetten met een heus weekend. Tot slot hebben we nog de vormselrepetitie in de dagen voor de viering zodat we er samen een topviering van kunnen maken.

Verder zullen we de vormelingen en hun ouders ook uitnodigen om te proeven van onze geloofsgemeenschap en andere initiatieven van de pastorale eenheid.

Wij kijken er alvast naar uit!

De vormselploeg