Home

KLIK HIER OM DE VIERINGEN VAN SEPTEMBER 2020 TE HERBEKIJKEN VIA HET YOUTUBE-ACCOUNT VAN DE PASTORALE EENHEID!

—————————————-

==== Welkom op de website van de vormselwerking Sint-Jozef Bredene-Sas & Sint-Rikier Bredene-Dorp! ====

Lieve vormelingen,
Beste ouder(s),

Welkom op de website van de vormselwerking van de parochies Sint-Jozef Bredene-Sas & Sint-Rikier Bredene-Dorp van de pastorale eenheid Galilea Bredene-Vuurtoren. U kunt op deze website alle informatie terug vinden omtrent de vormselvoorbereiding en vieringen voor dit en de komende jaren.

==== UPDATE COVID-19: NIEUWE DATA VOOR VORMSELVIERINGEN! ====

Beste ouders,
Lieve kandidaat-vormelingen,

Het coronavirus blijft woekeren. Ook al is de vaccinatie nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen. Daarom hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen en van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober. Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.

Intussen hebben wij de communicatie van het bisdom Brugge ontvangen en kunnen wij jullie al de nieuwe data voor de vormselvieringen doorgeven. Op zaterdag 11 september zal in de namiddag de vormselviering doorgaan voor de parochie Sint-Jozef Bredene-Sas en op zondag 12 september om 11u zal de viering doorgaan voor de parochie Sint-Rikier Bredene-Dorp. Ondertussen gaat onze voorbereiding ook gewoon door!

Deze activiteiten en het vormselweekend blijven dus voorlopig doorgaan zoals gepland. De aangepaste planning is intussen raadpleegbaar op onze kalenderpagina. Deze activiteiten zullen aangevuld worden met enkele voorbereidingsmomenten die digitaal van thuis uit kunnen opgepikt worden of met extra fysieke bijeenkomsten, indien de maatregelen dit toelaten.

We hopen elkaar snel te kunnen spreken!

Namens de vormselploeg,
Kevin, Stefanie & Kenzie

 

vormsel

Informatie over de vormselwerking:

Kenzie Brackx (coördinatie vormselwerking) – 0479 83 13 15 – kenzie@vormselwerking.be
Kevin Flander (coördinatie vormselwerking) – 0478 16 82 21  – kevin@vormselwerking.be
Johan Vervaeke (parochie-assistent) – 0499 43 43 64 – decaproen@hotmail.com
Dirk Spanhove (pastoor) – 0494 18 58 95 – spanhoved@skynet.be
Nikolaas Vanneste (medepastoor) – 0494 12 42 46 – nikolaasvanneste@gmail.com