Privacy

geldig vanaf 24 mei 2018

Nieuwe wetgeving van persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation van kracht. Dit is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen. Correct omgaan met jouw gegevens was ook vroeg al belangrijk voor ons. Maar gezien de nieuwe maatregelen willen we via deze weg toch nog transparanter zijn en leggen we je graag uit wat dit voor jou betekent.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Wij houden bepaalde informatie over jou bij. Alle persoonsgegevens die bij de inschrijving worden opgevraagd, houden we bij indien je definitief een inschrijving plaatst (gegevens doorgeven + betaling uitvoeren) voor het ontvangen van het Heilig Vormsel op de parochies Sint-Jozef (Bredene-Sas) of Sint-Rikier (Bredene-Dorp). Dit doen wij om de werking waarop u intekende te kunnen garanderen en het vormsel administratief af te kunnen handelen. Zo kunnen wij u vlot bereiken indien dit nodig blijkt. Wij verzamelen GEEN gegevens, los van de inschrijvingen, voor het versturen van nieuwsbrieven. U ontvangt deze enkel tijdens het jaar waarop u deelneemt. Uw gegevens worden gewist zodra het werkjaar definitief is afgesloten (± 6 maanden na de vormselviering).

Wat met de gegevens van minderjarigen?

Wij verzamelen de gegevens van de kandidaat-vormeling (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum…) zoals opgevraagd tijdens de inschrijving. Een overeenkomst (definitieve inschrijving) kan echter enkel afgesloten worden door personen vanaf 18 jaar (ouders en/of voogd). Als je als ouder ontdekt hebt dat je kind persoonsgegevens heeft doorgegeven  en je dat niet wil, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Dat is heel erg simpel, wij delen jouw gegevens over het algemeen niet met derden. Verder zullen wij jouw gegevens trouwens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming hiervoor te vragen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

In bepaalde gevallen kunnen die gegevens (gedeeltelijk) worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken (bv. aan het bisdom of uitbater van het weekendverblijf) . Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren, zodat de aangeboden voorbereiding en uitvoering van de vormselplechtigheid zelf steeds zo correct mogelijk kan worden uitgevoerd.

We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen). Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming. In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

Hoe zal je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan dit privacybeleid?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document.  Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij jou daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij nodigen jou dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

Wat met geschillen?

Op dit privacybeleid is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Oostende, en in tweede instantie Brugge.

Wij zorgen voor jouw privacy

Jouw gegevens zijn beveiligd en worden nooit gedeeld met derden. Je gegevens zijn makkelijk aan te passen. Kloppen sommige gegevens niet meer? Wens je al je gegevens te verwijderen uit onze systemen?  Wensen jullie nog meer informatie over onze privacymaatregelen? Je kunt ons hiervoor steeds contacteren via onze gegevens op de contactpagina.