Toekomstige vormselvieringen

Velen onder jullie wensen graag ruime tijd op voorhand aan de voorbereidingen te starten voor het vormselfeest. Je moet immers vaak tijdig een zaal voor de feestelijkheden vastleggen of je wil alvast de familie en vrienden een ‘save-the-date’ bezorgen… De vormselvieringen worden telkens voor een beperkt aantal jaren op voorhand vastgelegd binnen de verschillende parochies van onze pastorale eenheid, in samenspraak met het bisdom Brugge. Zodra deze data bekend zijn, kun je ze hieronder terugvinden:

Data vormsel 2022

Sint-Theresia: zaterdag 14 mei 2022
Sint-Jozef: zaterdag 14 mei 2022
Sint-Antonius: zondag 15 mei 2022
Sint-Rikier: zondag 15 mei 2022