Toekomstige vormselvieringen

Velen onder jullie wensen graag ruime tijd op voorhand aan de voorbereidingen te starten voor het vormselfeest. Je moet immers vaak tijdig een zaal voor de feestelijkheden vastleggen of je wil alvast de familie en vrienden een ‘save-the-date’ bezorgen… De vormselvieringen worden telkens voor een beperkt aantal jaren op voorhand vastgelegd binnen de verschillende parochies van onze pastorale eenheid, in samenspraak met het bisdom Brugge. Zodra deze data bekend zijn, kun je ze hieronder terugvinden:

Data vormsel 2024

Sint-Theresia: zaterdag 11 mei 2024
Sint-Jozef: zaterdag 11 mei 2024
Sint-Antonius: zondag 12 mei 2024
Sint-Rikier: zondag 12 mei 2024