Toekomstige vormselvieringen

Velen onder jullie wensen graag ruime tijd op voorhand aan de voorbereidingen te starten voor het vormselfeest. Je moet immers vaak tijdig een zaal voor de feestelijkheden vastleggen of je wil alvast de familie en vrienden een ‘save-the-date’ bezorgen… De vormselvieringen worden telkens voor een beperkt aantal jaren op voorhand vastgelegd binnen de verschillende parochies van onze pastorale eenheid, in samenspraak met het bisdom Brugge. Zodra deze data bekend zijn, kun je ze hieronder terugvinden:

Data vormsel 2020

Sint-Theresia: zaterdag 19 september 2020
Sint-Antonius: zondag 20 september 2020
Sint-Jozef: zaterdag 26 september 2020
Sint-Rikier: zondag 27 september 2020

Data vormsel 2021

Sint-Theresia: zaterdag 15 mei 2021
Sint-Jozef: zaterdag 15 mei 2021
Sint-Antonius: zondag 16 mei 2021
Sint-Rikier: zondag 16 mei 2021

Data vormsel 2022

Sint-Theresia: zaterdag 14 mei 2022
Sint-Jozef: zaterdag 14 mei 2022
Sint-Antonius: zondag 15 mei 2022
Sint-Rikier: zondag 15 mei 2022