Krijg ik een dag verlof voor het vormsel van mijn zoon of dochter?

Voor de eerste communie bestaat geen klein verlet. Voor het Heilig Vormsel wel. In dat geval kan de werknemer één dag zonder loonverlies afwezig zijn van het werk. Deze dag valt in principe samen met de dag van de plechtigheid. Wanneer de dag van de plechtigheid een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag is, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt. Let op! Dit is een minimumreglementering. De cao’s van uw sector of onderneming alsook het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst kunnen een afwijkende, meer uitgebreide regeling voorzien.

Alleen voor eigen kind(eren)?

Dit recht op betaalde afwezigheid geldt voor het kind van de werknemer of van zijn (of haar) echtgeno(te)ot. Het telt ook voor het kind van de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont. Het klein verlet geldt ook voor een geadopteerd of een natuurlijk erkend kind.

Twee dagen verlof voor een tweeling?

Als je meerdere kinderen hebt die op dezelfde dag hun vormsel doen, wordt het aantal dagen klein verlet in principe niet verdubbeld of verdrievoudigd.

Hoe verkrijgen?

Je dient het klein verlet aan te vragen bij jouw werkgever. Hiervoor heb je een attest nodig, dat door de parochie kan worden uitgeschreven. Je krijgt standaard de kans om dit attest op te halen wanneer je langskomt voor het passen van het vormselkleed. Mocht je dit attest eerder nodig hebben of als je dit bent vergeten te vragen tijdens het pasmoment, dan kun je steeds terecht op het parochiaal secretariaat van jouw parochie:

PAROCHIE SINT-JOZEF BREDENE-SAS
Parochiaal secretariaat – POC De Caproen
Breendonklaan 2a
8450 Bredene
059 23 68 06
decaproen@hotmail.com
PAROCHIE SINT-RIKIER BREDENE-DORP
Parochiaal secretariaat – Pastorie
Kerkstraat 8
8450 Bredene
059 42 70 03
sintrikier@gmail.com