Achter de rug…

Vormselwerking 2022-2023

Vormselweekend Sas & Dorp 28-29-30 april

Met 44 vormelingen uit Bredene-Sas en Dorp (waaronder ook een aantal kinderen uit de IBIS) en 10 begeleiders trokken we het laatste weekend van april op vormselweekend. Dit keer was de bestemming Merkenveld in Zedelgem. In het kasteeltje midden in de bossen trokken we ons terug om 2 weken voor het vormsel nog een catechese-impuls te geven en te krijgen. We spraken over de kern van het geloof: de ontmoeting met de verrezen Jezus en ook over de heilige Geest. In kleine groepjes werden de inputmomenten verwerkt. Ondertussen was er tijd voor sport en spel: We speelden een gelovig ganzenbordspel, een bos-zeeslagspel en hadden ook een bonte avond waar de vormelingen hun talenten konden tonen en een dansje mochten wagen. Ook de liederen van het vormsel werden geoefend en een verrassing voor het einde van de vormselviering. Het was een goed gevuld weekend, even gevuld als onze maagjes door het lekkere eten van onze kookploeg: Marnix, Dominique en Willy. Terecht werden ze op het einde bedankt met een fijne attentie. We verlieten Merkenveld met een goed gevoel, de sfeer was ok, de voorbereidingen leverden resultaat op en ook het weer was goed. Wat konden we ons nog meer wensen?

Bekijk via onderstaande link alle foto’s van het weekend.

https://photos.app.goo.gl/v2MTZtU237haaHkeA

Alternatieve kruisweg in St.-Jozefskerk

Op vrijdag 31 maart werden zo’n 35 mensen meegenomen in het verhaal van die laatste tocht van Jezus. Onder hen tien vormelingen die in de huid kropen van verschillende personages die getuige waren van deze bijzondere gebeurtenis. Mensen die Jezus zeer trouw waren, maar ook mensen die het minder goed met Hem voorhadden. Zo hoorden we hoe Jezus er na de maaltijd alleen komt voor te staan, welke gedachten er in het hoofd van Pilatus en de hogepriester omgingen, de twijfel van Petrus, Judas en de honderdman, maar ook welke emoties Jezus’ moeder, Veronica en Maria Magdalena overvielen en waarom Simon zijn hulp aanbood om het kruis te dragen. De getuigenissen werden ondersteund met beelden uit de kruisweg, videofragmenten en muziek. Deze eigentijdse, alternatieve kruisweg viel duidelijk in de smaak van alle aanwezigen, getuige de positieve reacties na afloop.

Een leuke, leerrijke activiteit op 18 maart 2023

Op zaterdag 18 maart kwamen de vormelingen van ‘t Sas voor een derde keer samen in de St.-Jozefskerk voor een namiddag ‘Bijbelse volksspelen’. Via deze spelen maakten ze, op een plezante manier, kennis met de Bijbel,. Bij elk volksspel hoorde een stukje verhaal en enkele vraagjes die leidden tot een gesprek waarbij we samen de boodschap uit het verhaal haalden en vertaalden naar het eigen leven. Het spel zelf was niet het hoofddoel op zich, maar een leuke ondersteuning die het geheel luchtig maakte, getuige de vele lachende gezichtjes. Onze dank gaat dan ook uit naar de enthousiaste vrijwilligers die een helpende hand boden om deze namiddag te doen slagen.

Voorbereidingsmoment 19 februari 2023

Een voorbereidende activiteit was dan weer voorzien op zondag 19 februari met afspraak in de St.-Jozefskerk. Een speurtocht in de kerk aan de hand van een plattegrond en een invulformulier bracht de vormelingen nieuwe inzichten bij over het huis van God. Samen met Kristine en Matthias maakte parochieassistent Johan hen vervolgens op speelse wijze warm om zich na hun vormsel aan te sluiten bij Young Spirit, een initiatief van de salesiaanse gemeenschap in Oostende. De dromen die de jonge Giovanni Bosco had, maar ook de verschillende dromen in de Bijbel, inspireerden de catechisten om een dromenvanger te maken als decoratie voor de vormselviering. Van Genesis tot de Openbaring gebruikt God dromen om mensen te inspireren, te waarschuwen of tot inzicht te brengen. Dromen… een geschenk van God, zou wel eens een goeie insteek kunnen zijn voor de viering.

Viering met kruisoplegging 18 februari 2023

Op zaterdag 18 februari zetten de vormelingen van St.-Jozef een belangrijke stap in de voorbereiding op hun vormsel met een viering waarin ze hun vormselkruisje opgelegd kregen – door hun papa en mama – als teken van hun keuze voor Jezus. Op het kruispunt van hun leven moeten deze jongeren kiezen welke weg ze inslaan. We hopen dat dit kruisje hen mag oproepen de weg van Jezus te gaan, een weg van vrede en verzoening, van eenvoud en dienstbaarheid, van liefde en gerechtigheid.

Peter- en meteravond 17 januari 2023

De vormelingen van Sint-Jozef Sas en Sint-Rikier Dorp waren op dinsdagavond 17 januari afgezakt naar de Sint-Jozefskerk om er hun peter en meteravond mee te maken. Vergezeld van één, of beiden, soms zelfs met de ouders mee (als vervanging voor meter en peter die niet kon komen) kwamen ze binnenrollen zoals de golven van de zee op het strand. Er waren ook 2 rolstoelgebruikers mee die, net zoals hun andere peter en meter-collega’s heel fier waren erbij te zijn. Johan, onze parochieassistent en Roger de kerkbediende van Sint-Jozef hadden voor een goed onthaal gezorgd door de kerk goed te verwarmen. Zo begonnen we aan een presentatie van ruim een half uur, waar heel veel inbreng werd gedaan door het publiek, meer dan het voorbije jaar. Eerst was er een inleiding over het meter en peterschap met een verwijzing naar het kerkelijk recht en ook het hedendaagse gebruik van het peter en meter-zijn, zoals bijvoorbeeld voor een dier in de dierentuin of als peter/meter van Kom op tegen Kanker. Daarna waren er vragen die meter/peter en de vormeling beurtelings aan elkaar stelden en beantwoorden met telkens de mogelijkheid om er iets van te zeggen in de loopmicro. Priester Nikolaas moest heel wat rondlopen in de kerk om iedereen aan het woord te laten. Tenslotte was er het verhaal over de Tatoeages van God, waarin een meisje, Emma genaamd, vertelt over haar meter Sam. Heel wat thema’s van de avond kwamen hierin terug. Het verhaal, gebaseerd op een prentenboek dat ondertussen werd vertoond op scherm, werd gebracht door de andere aanwezige vormselcatechisten: Rik, Marijke, Mathias en ook Johan verleenden hun stem hieraan. Na een uitnodiging om op het weekend een nummertje voor te bereiden en ook een brief aan God te schrijven sloten we af. Iedereen trok welgemutst naar huis, letterlijk en figuurlijk.

Kerststallenwandeling 27 december 2022

Bij het begin van de kerstvakantie waren de vormelingen van St.-Jozef uitgenodigd om mee te stappen van kerststal naar kerststal in onze pastorale eenheid. We zouden de ster volgen die ons telkens in een andere kerk zou brengen. Een heerlijk zonnetje was van de partij, enkele ouders stapten met ons mee alsook een tweetal leden van Young Spirit die we hiervoor warm gemaakt hadden. Ook begeleiders Johan, Matthias en Kristine hadden hun stapschoenen aangetrokken. Telkens kregen de jongeren een stukje van de tocht, waarmee ze ons gidsten langs mooie stukjes natuur, paadjes en voetwegels. Onderweg raakten we met elkaar in gesprek en de kinderen genoten zichtbaar van hun moeder/vader-momentje. In elke kerk stonden we even stil bij het kerstgebeuren en belichtten we telkens een figuur uit de kerststal: Jozef, Maria, het kind, de herders, de wijzen, de engel,… We waren blij dat we telkens even konden uitrusten van wat toch wel als een stevige tocht ervaren werd. De jongeren werden uitgedaagd om de rebus, die we in elke kerk vonden, op te lossen. We staken ook een kaarsje aan en steunden zo mensen uit onze buurt die het wat moeilijker hebben. Een warme beker chocomelk wachtte hen op het einde van de tocht in de St.-Jozefskerk. Hier vulden ze hun antwoordformulier in met de vier zinnen van de rebus. Misschien winnen ze straks wel een prijsje als een onschuldige hand hun formuliertje trekt? Van de eerder kleine opkomst (slechts 2 van de 34 vormelingen) liggen we niet wakker. Zij die erbij waren beleefden een deugddoend moment. Ze zullen die avond ongetwijfeld goed geslapen hebben!

Startactiviteit 10 december 2022

Op zaterdag 10 december kwamen we voor de eerste maal samen met de vormelingen van St.-Jozef. Door de grote van de groep splitsten we deze op in de voor- en namiddag. We lazen een brief voor van God aan de vormelingen waarin de jongeren opgeroepen worden om Jezus te volgen tijdens dit voorbereidingsjaar. God roept ons bij onze naam! Het geroepen worden houdt tevens een opdracht in. En wij kunnen in alle vrijheid ‘ja’ antwoorden. We gingen ook even in op de betekenis van hun namen, waarvoor sommigen hun ‘huiswerk’ hadden gemaakt. Om dit luikje af te ronden tekenden ze hun hand op een blad en vulden in de vingers enkele eigenschappen in. In een tweede moment speelden we een dominospel waarbij een omschrijving gelinkt werd aan een begrip of afbeelding. De vormelingen toonden hun interesse en luisterden aandachtig naar de nodige uitleg van Johan en Matthias. Tijdens de viering in de kerk gaven de jongeren hun naam op in voorbereiding op hun vormsel. Bij het doopsel deden anderen dat in hun plaats, nu deden ze het zelf in eigen naam. Hun ‘ja’ werd duidelijk gehoord door de aanwezige ouders, broers en zussen, en de geloofsgemeenschap die hen zullen ondersteunen in hun opdracht.

Vormselwerking 2021-2022

Vormselweekend Westouter mei 2022

Op vrijdag 6 mei vertrokken 61 mensen richting Westouter. De reden van deze kleine invasie: het vormselweekend in voorbereiding op de grote dag van het vormsel zelf dat zou plaats vinden het weekend erna. Onder deze 61 mensen, 8 volwassen begeleiders en 3 koksmensen. Op dit weekend werd een evenwichtig menu aangeboden, en dat niet alleen aan tafel. Er waren 6 catechesebeurten die gespreid werden over de verschillende dagen van het weekend. De onderwerpen van deze catecheses gingen over de kern van het christelijk geloof en op zondag over de Heilige Geest. Telkens werden deze catecheses verwerkt in deelgroepjes onder leiding van een begeleider, met vraagjes en doe-opdrachtjes. Wie is Jezus voor jou persoonlijk? Waarom stierf hij op het kruis ? Was Jezus een oplichter of was het waar wat hij zei en is hij de Weg, de Waarheid en het Leven? Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Deze vragen werden aangesneden op maat van de vormelingen en door priester Nikolaas gebracht met een mooie presentatie. Alle andere volwassenen hadden een deelgroepje onder hun leiding en het was mooi om te zien hoe dit groepje aan het einde van het weekend dichter bij elkaar was gegroeid en hoe zij ook zelf iets aanbrachten over de Heilige Geest. Voeg daarbij ook een prachtige eucharistieviering, een tof Master Mind bosspel en een bonte avond met heel wat bijdrages van de vormelingen en je begrijpt waarom onze kleurrijke vormelingengroep stralend terugkeerde naar huis op zondagnamiddag. Met dank aan onze kookploeg die een prachtig menu verzorgde en aan onze ploeg Hoan, Jasper, Steve, Nita, Matthias, Kristine en Johan die dit mogelijk maakten. We kijken uit naar een nieuwe locatie voor volgend jaar en mogen ondertussen al een geslaagd weekend als ervaring op onze conto schrijven.

Peter- en meteravond april 2022

De eerste vormelingenactiviteit met peters en meters op dinsdagavond 19 april viel goed mee. Zo’n kwartier voor tijd begonnen vormelingen, peters en meters toe te stromen, in de meeste gevallen beiden, in enkele gevallen enkel de peter of de meter. Zo raakte de Sint-Jozefskerk goed gevuld. Na het nemen van een groepsfoto voor het parochieblad staken we van wal. Pastoor Nikolaas begon met iedereen welkom te heten en na te gaan uit welke hoek van het land de peters en meters naar Bredene gekomen waren. De verste meter bleek uit Antwerpen te komen, en nog enkele meters en peters kwamen uit Oost-Vlaanderen. Na een korte intro over de bedoeling van de avond en de betekenis van meterschap en peterschap in de kerk, begonnen we aan het hoofddoel van de avond: een interactie creëren tussen vormelingen en hun peter en of meter. Dat gebeurde aan de hand van vraagjes die aan de hand van een timer werden gepresenteerd. De ene keer kwamen de vormelingen aan bod, de andere keer de peters en meters. Telkens was er ook een klein deelmoment met de loopmicro. Het gaf een goed gevoel de jongeren te zien genieten van deze speciale band en hoe zij in veel gevallen eens iets tegen elkaar konden zeggen waar ze tot dan toe nog geen tijd voor gehad hadden. Zo leerden ze van elkaar. Vragen zoals: hoe werd je gevraagd om peter en meter te zijn, en ook: hoe kan je een voorbeeld zijn voor je vormeling,  kwamen zo aan bod. Na een aantal uitwisselingen was het tijd voor een mooi verhaal, dat van de ‘tatoeages van God’. Aan de hand van dit verhaal vertelt een meisje over haar meter Sam en de speciale band die ze met haar heeft. Een inspirerend verhaal voor het publiek dat er die avond zat. Daarna was het tijd om afscheid te nemen, maar niet zonder de nodige info voor het komende weekend door te geven. Een mooie avond met een grote opkomst kwam zo op zijn einde.

Creabeurten n.a.v. kruisweg maart 2022

Voor de vormelingen van St.-Jozef en St.-Rikier stonden in maart vier creamomenten (naar keuze) rond de kruisweg ingepland. Tijdens dit uurtje samen werd, naast een Godly Play verhaal rond de cirkel van het kerkelijk jaar door priester Nikolaas, wat uitleg gegeven over de kruisweg door diaken Ronny en Johan. Nadien konden ze zelf een ‘statie’ kiezen om creatief in te kleuren. Deze tekeningen verwerkten we achteraf in een mooie PowerPoint en stelden we, samen met wat tekst en muziek, voor op vrijdag 25 maart tijdens de kruisweg voor jongeren in de St.-Jozefskerk.

Vormselactiviteit 19 februari 2022

Op zaterdag 19 februari kwamen de vormelingen na de coronaonderbreking weer samen. Ze verzamelden in de eigen parochiekerk, waar ze straks ook het vormsel zullen ontvangen. De vormelingen van Sint-Rikier kwamen ’s morgens aan de beurt, die van Sint-Jozef in de namiddag. In drie beurten werden verschillende thema’s aangebracht, telkens op een gevarieerde en verschillende manier. Eerst was er een zoektocht in de kerk, waarbij de symboliek centraal stond. Daarna getuigden de mensen van Young Spirit – die speciaal afgekomen waren – over de figuur van Don Bosco en de jongerenwerking. We speelden samen een tof spel, waarbij een zin moest worden gevormd die de samenvatting was van dit moment. Tenslotte was er ook een knutselmoment, onder leiding van kerkbediende Josephine Abbas. Met haar maakten we een theelichthouder die we zullen gebruiken bij de versiering van de vormselviering. Nadien was er op zaterdag in de Sint-Jozefskerk en op zondag in de Sint-Rikierskerk de afsluitende viering waarbij de ouders hun kinderen het vormselkruisje overhandigden. Dat waren pakkende momenten in de kerk. Nu is het aan hen om het goed te bewaren om het dan op hun vormsel aan te doen. Dank aan alle vormselcatechisten om dit alles in goede banen te leiden.
Dank aan Ronny en Josphien voor de foto’s.

Startdag – 11 november 2021

Donderdag 11 november waren alle vormelingen van St.-Jozef en St.-Rikier uitgenodigd voor een spetterend startmoment in De Caproen. Na een warme oproep tijdens de ouderavond en op de uitnodiging mochten we 49 (van de 60) vormelingen verwelkomen voor een dag boordevol activiteiten. Gelukkig konden priester Nikolaas en parochieassistent Johan rekenen op de hulp van enkele vrijwilligers, waaronder Nita en Nathalie – respectievelijk de mama en meter van een vormeling – maar ook Liese, een enthousiaste jongedame en Jes en Pol waren helpende handen van dienst. We mochten de goedgemutste jongeren een gevarieerd programma aanbieden dat in de voormiddag startte met een gezamenlijke zangstonde. Heel wat (nieuwe) liederen werden aangeleerd door priester Nikolaas die zich bediende van keyboard en gitaar. Omdat de viering op het einde van de dag in het teken stond van hun naamopgave volgde een sessie met als thema ‘Mijn naam staat geschreven in de palm van Gods hand’. Hierbij stonden we stil bij de betekenis van dit vers uit Jesaja, maar ook bij de naam van Jahweh ‘Ik zal er zijn voor jou’ en bij hun eigen naam waaronder ze gekend zijn als kind van God. De vormelingen tekenden hun eigen hand en schreven, naast hun naam in de palm, in elke vinger het antwoord op een vraag neer. Deze handen vormden bij de naamopgave het decor tijdens de viering.

Na het verorberen van hun boterhammen – met lekkere, warme chocomelk – verdeelden we de groep nog eens in drie voor het namiddagprogramma. Bij priester Nikolaas, Jes en Pol kwamen ze terecht voor een sessie Godly Play rond de synagoge en het avondmaal. Jezus leest er voor in de synagoge dat hij gekomen is om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. Daarna komt hij aan tafel met zijn leerlingen. Als je beide plaatsen samenvoegt, bekom je een kerkachtig gebouw. De kerk is dus de voortzetting van deze woorden en daden van Jezus. Tijdens het verwerkingsmoment achteraf konden ze hun creativiteit botvieren met o.a. klei en verf. De kleine kunstwerkjes kregen ze achteraf mee naar huis.

Bij Johan en Liese lag het geloofsdominospel op tafel en werd de weg geplaveid van doopsel naar vormsel met tekst en tekening die ze aan elkaar moesten leggen. Telkens volgde een woordje uitleg of een gesprekje met de vormelingen rond een begrip, feest of symbool. Het werd een leerrijke sessie, waarbij enige kritische noot niet ontbrak. De enigszins ‘serieuze’ sessies werden aangevuld met de nodige ontspanning in spelvorm door Nita en Nathalie, die allerlei spelletjes serveerden waarbij de vormelingen elkaar beter leerden kennen.

Na het vieruurtje trokken we z’n allen naar de St.-Jozefskerk, waar vele mama’s en papa’s ons opwachtten voor de eucharistie. In de viering stond op deze (feest)dag, naast de naamopgave van de vormelingen – ik durf geloven dat ik in Jezus’ ogen steeds de moeite waard ben’ – ook de vrede centraal o.a. in het verhaal dat enkele jongeren in toneelvorm naar voren brachten en in de bezinning op het einde van de viering. We vonden het fijn dat heel wat ouders dit belangrijke moment samen met hun kinderen mochten beleven.

Een goed gevulde kerk, een geestdriftige bende vormelingen en een ploegje enthousiaste medewerkers… We mogen terugblikken op een geslaagde startdag!
We willen Jes Pollet bedanken voor de mooie foto’s.

Infoavond – 27 oktober 2021 

Op woensdag 27 oktober kwamen de ouders met een vormeling in Bredene-Sas & Dorp samen in De Caproen voor een woordje uitleg rond de vormselwerking van dit jaar. Zoals eerder vermeld gaven Kenzie, Kevin en Stefanie de fakkel door aan priester Nikolaas en parochieassistent Johan. Samen met enkele nieuwe catechisten en losse medewerkers gaan we dit jaar op weg met de jongeren naar hun vormsel in mei. Als thema voor dit jaar kozen we voor ‘in.vorm@12’. Priester Nikolaas gebruikte in zijn woordje tot de ouders het beeld van de pottenbakker. De pottenbakker heeft nodig: het materiaal, een vorm en er is ook de persoon van de pottenbakker. Het materiaal zijn de jongeren, hun dromen en roeping, maar ook hun spirituele vragen. De vorm is de structuur die elke opvoeding nodig heeft, de verschillende activiteiten van de vormselcatechese. En de pottenbakker is God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij sloot af met een filmpje waarin gesproken werd over de middelpuntvliedende kracht als je een pot wil maken. Je moet centreren, je richten op het belangrijkste, anders vlieg je uit de bocht. Een mooi beeld om iets te zeggen over het centrum van de vormselcatechese die God is. Tenslotte riep priester Nikolaas de ouders op om mee te werken. Ook zij hebben een engagement naar hun kinderen toe. Het vormselvoorbereidingsprogramma werd vervolgens haarfijn uit de doeken gedaan door Johan. Enkele nieuwe activiteiten bieden zich dit jaar aan zoals een peter- & meteravond en een creabeurt rond de kruisweg in aanloop naar Pasen. Het weekend in Monsalvaet wordt dan weer het hoogtepunt na een intens jaar van voorbereiding. Met de oproep om in te schrijven, een glaasje en een fijne babbel sloten we de avond af. Ondertussen lopen de inschrijvingen vlot binnen en zullen we vermoedelijk afklokken op een 60-tal jongeren. We weten dat we een intens jaar tegemoet gaan.

(c) Johan Vervaeke