Achter de rug…

Vormselwerking 2020-2021

Vormselweekend Westouter mei 2022

Op vrijdag 6 mei vertrokken 61 mensen richting Westouter. De reden van deze kleine invasie: het vormselweekend in voorbereiding op de grote dag van het vormsel zelf dat zou plaats vinden het weekend erna. Onder deze 61 mensen, 8 volwassen begeleiders en 3 koksmensen. Op dit weekend werd een evenwichtig menu aangeboden, en dat niet alleen aan tafel. Er waren 6 catechesebeurten die gespreid werden over de verschillende dagen van het weekend. De onderwerpen van deze catecheses gingen over de kern van het christelijk geloof en op zondag over de Heilige Geest. Telkens werden deze catecheses verwerkt in deelgroepjes onder leiding van een begeleider, met vraagjes en doe-opdrachtjes. Wie is Jezus voor jou persoonlijk? Waarom stierf hij op het kruis ? Was Jezus een oplichter of was het waar wat hij zei en is hij de Weg, de Waarheid en het Leven? Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Deze vragen werden aangesneden op maat van de vormelingen en door priester Nikolaas gebracht met een mooie presentatie. Alle andere volwassenen hadden een deelgroepje onder hun leiding en het was mooi om te zien hoe dit groepje aan het einde van het weekend dichter bij elkaar was gegroeid en hoe zij ook zelf iets aanbrachten over de Heilige Geest. Voeg daarbij ook een prachtige eucharistieviering, een tof Master Mind bosspel en een bonte avond met heel wat bijdrages van de vormelingen en je begrijpt waarom onze kleurrijke vormelingengroep stralend terugkeerde naar huis op zondagnamiddag. Met dank aan onze kookploeg die een prachtig menu verzorgde en aan onze ploeg Hoan, Jasper, Steve, Nita, Matthias, Kristine en Johan die dit mogelijk maakten. We kijken uit naar een nieuwe locatie voor volgend jaar en mogen ondertussen al een geslaagd weekend als ervaring op onze conto schrijven.

Peter- en meteravond april 2022

De eerste vormelingenactiviteit met peters en meters op dinsdagavond 19 april viel goed mee. Zo’n kwartier voor tijd begonnen vormelingen, peters en meters toe te stromen, in de meeste gevallen beiden, in enkele gevallen enkel de peter of de meter. Zo raakte de Sint-Jozefskerk goed gevuld. Na het nemen van een groepsfoto voor het parochieblad staken we van wal. Pastoor Nikolaas begon met iedereen welkom te heten en na te gaan uit welke hoek van het land de peters en meters naar Bredene gekomen waren. De verste meter bleek uit Antwerpen te komen, en nog enkele meters en peters kwamen uit Oost-Vlaanderen. Na een korte intro over de bedoeling van de avond en de betekenis van meterschap en peterschap in de kerk, begonnen we aan het hoofddoel van de avond: een interactie creëren tussen vormelingen en hun peter en of meter. Dat gebeurde aan de hand van vraagjes die aan de hand van een timer werden gepresenteerd. De ene keer kwamen de vormelingen aan bod, de andere keer de peters en meters. Telkens was er ook een klein deelmoment met de loopmicro. Het gaf een goed gevoel de jongeren te zien genieten van deze speciale band en hoe zij in veel gevallen eens iets tegen elkaar konden zeggen waar ze tot dan toe nog geen tijd voor gehad hadden. Zo leerden ze van elkaar. Vragen zoals: hoe werd je gevraagd om peter en meter te zijn, en ook: hoe kan je een voorbeeld zijn voor je vormeling,  kwamen zo aan bod. Na een aantal uitwisselingen was het tijd voor een mooi verhaal, dat van de ‘tatoeages van God’. Aan de hand van dit verhaal vertelt een meisje over haar meter Sam en de speciale band die ze met haar heeft. Een inspirerend verhaal voor het publiek dat er die avond zat. Daarna was het tijd om afscheid te nemen, maar niet zonder de nodige info voor het komende weekend door te geven. Een mooie avond met een grote opkomst kwam zo op zijn einde.

Creabeurten n.a.v. kruisweg maart 2022

Voor de vormelingen van St.-Jozef en St.-Rikier stonden in maart vier creamomenten (naar keuze) rond de kruisweg ingepland. Tijdens dit uurtje samen werd, naast een Godly Play verhaal rond de cirkel van het kerkelijk jaar door priester Nikolaas, wat uitleg gegeven over de kruisweg door diaken Ronny en Johan. Nadien konden ze zelf een ‘statie’ kiezen om creatief in te kleuren. Deze tekeningen verwerkten we achteraf in een mooie PowerPoint en stelden we, samen met wat tekst en muziek, voor op vrijdag 25 maart tijdens de kruisweg voor jongeren in de St.-Jozefskerk.

Vormselactiviteit 19 februari 2022

Op zaterdag 19 februari kwamen de vormelingen na de coronaonderbreking weer samen. Ze verzamelden in de eigen parochiekerk, waar ze straks ook het vormsel zullen ontvangen. De vormelingen van Sint-Rikier kwamen ’s morgens aan de beurt, die van Sint-Jozef in de namiddag. In drie beurten werden verschillende thema’s aangebracht, telkens op een gevarieerde en verschillende manier. Eerst was er een zoektocht in de kerk, waarbij de symboliek centraal stond. Daarna getuigden de mensen van Young Spirit – die speciaal afgekomen waren – over de figuur van Don Bosco en de jongerenwerking. We speelden samen een tof spel, waarbij een zin moest worden gevormd die de samenvatting was van dit moment. Tenslotte was er ook een knutselmoment, onder leiding van kerkbediende Josephine Abbas. Met haar maakten we een theelichthouder die we zullen gebruiken bij de versiering van de vormselviering. Nadien was er op zaterdag in de Sint-Jozefskerk en op zondag in de Sint-Rikierskerk de afsluitende viering waarbij de ouders hun kinderen het vormselkruisje overhandigden. Dat waren pakkende momenten in de kerk. Nu is het aan hen om het goed te bewaren om het dan op hun vormsel aan te doen. Dank aan alle vormselcatechisten om dit alles in goede banen te leiden.
Dank aan Ronny en Josphien voor de foto’s.

Startdag – 11 november 2021

Donderdag 11 november waren alle vormelingen van St.-Jozef en St.-Rikier uitgenodigd voor een spetterend startmoment in De Caproen. Na een warme oproep tijdens de ouderavond en op de uitnodiging mochten we 49 (van de 60) vormelingen verwelkomen voor een dag boordevol activiteiten. Gelukkig konden priester Nikolaas en parochieassistent Johan rekenen op de hulp van enkele vrijwilligers, waaronder Nita en Nathalie – respectievelijk de mama en meter van een vormeling – maar ook Liese, een enthousiaste jongedame en Jes en Pol waren helpende handen van dienst. We mochten de goedgemutste jongeren een gevarieerd programma aanbieden dat in de voormiddag startte met een gezamenlijke zangstonde. Heel wat (nieuwe) liederen werden aangeleerd door priester Nikolaas die zich bediende van keyboard en gitaar. Omdat de viering op het einde van de dag in het teken stond van hun naamopgave volgde een sessie met als thema ‘Mijn naam staat geschreven in de palm van Gods hand’. Hierbij stonden we stil bij de betekenis van dit vers uit Jesaja, maar ook bij de naam van Jahweh ‘Ik zal er zijn voor jou’ en bij hun eigen naam waaronder ze gekend zijn als kind van God. De vormelingen tekenden hun eigen hand en schreven, naast hun naam in de palm, in elke vinger het antwoord op een vraag neer. Deze handen vormden bij de naamopgave het decor tijdens de viering.

Na het verorberen van hun boterhammen – met lekkere, warme chocomelk – verdeelden we de groep nog eens in drie voor het namiddagprogramma. Bij priester Nikolaas, Jes en Pol kwamen ze terecht voor een sessie Godly Play rond de synagoge en het avondmaal. Jezus leest er voor in de synagoge dat hij gekomen is om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. Daarna komt hij aan tafel met zijn leerlingen. Als je beide plaatsen samenvoegt, bekom je een kerkachtig gebouw. De kerk is dus de voortzetting van deze woorden en daden van Jezus. Tijdens het verwerkingsmoment achteraf konden ze hun creativiteit botvieren met o.a. klei en verf. De kleine kunstwerkjes kregen ze achteraf mee naar huis.

Bij Johan en Liese lag het geloofsdominospel op tafel en werd de weg geplaveid van doopsel naar vormsel met tekst en tekening die ze aan elkaar moesten leggen. Telkens volgde een woordje uitleg of een gesprekje met de vormelingen rond een begrip, feest of symbool. Het werd een leerrijke sessie, waarbij enige kritische noot niet ontbrak. De enigszins ‘serieuze’ sessies werden aangevuld met de nodige ontspanning in spelvorm door Nita en Nathalie, die allerlei spelletjes serveerden waarbij de vormelingen elkaar beter leerden kennen.

Na het vieruurtje trokken we z’n allen naar de St.-Jozefskerk, waar vele mama’s en papa’s ons opwachtten voor de eucharistie. In de viering stond op deze (feest)dag, naast de naamopgave van de vormelingen – ik durf geloven dat ik in Jezus’ ogen steeds de moeite waard ben’ – ook de vrede centraal o.a. in het verhaal dat enkele jongeren in toneelvorm naar voren brachten en in de bezinning op het einde van de viering. We vonden het fijn dat heel wat ouders dit belangrijke moment samen met hun kinderen mochten beleven.

Een goed gevulde kerk, een geestdriftige bende vormelingen en een ploegje enthousiaste medewerkers… We mogen terugblikken op een geslaagde startdag!
We willen Jes Pollet bedanken voor de mooie foto’s.

Infoavond – 27 oktober 2021 

Op woensdag 27 oktober kwamen de ouders met een vormeling in Bredene-Sas & Dorp samen in De Caproen voor een woordje uitleg rond de vormselwerking van dit jaar. Zoals eerder vermeld gaven Kenzie, Kevin en Stefanie de fakkel door aan priester Nikolaas en parochieassistent Johan. Samen met enkele nieuwe catechisten en losse medewerkers gaan we dit jaar op weg met de jongeren naar hun vormsel in mei. Als thema voor dit jaar kozen we voor ‘in.vorm@12’. Priester Nikolaas gebruikte in zijn woordje tot de ouders het beeld van de pottenbakker. De pottenbakker heeft nodig: het materiaal, een vorm en er is ook de persoon van de pottenbakker. Het materiaal zijn de jongeren, hun dromen en roeping, maar ook hun spirituele vragen. De vorm is de structuur die elke opvoeding nodig heeft, de verschillende activiteiten van de vormselcatechese. En de pottenbakker is God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij sloot af met een filmpje waarin gesproken werd over de middelpuntvliedende kracht als je een pot wil maken. Je moet centreren, je richten op het belangrijkste, anders vlieg je uit de bocht. Een mooi beeld om iets te zeggen over het centrum van de vormselcatechese die God is. Tenslotte riep priester Nikolaas de ouders op om mee te werken. Ook zij hebben een engagement naar hun kinderen toe. Het vormselvoorbereidingsprogramma werd vervolgens haarfijn uit de doeken gedaan door Johan. Enkele nieuwe activiteiten bieden zich dit jaar aan zoals een peter- & meteravond en een creabeurt rond de kruisweg in aanloop naar Pasen. Het weekend in Monsalvaet wordt dan weer het hoogtepunt na een intens jaar van voorbereiding. Met de oproep om in te schrijven, een glaasje en een fijne babbel sloten we de avond af. Ondertussen lopen de inschrijvingen vlot binnen en zullen we vermoedelijk afklokken op een 60-tal jongeren. We weten dat we een intens jaar tegemoet gaan.

(c) Johan Vervaeke