Over de parochie Sint-Rikier

Georiënteerd, neogotisch bedehuis aan het oostelijk uiteinde van de dorpskom; is gelegen op het hoogste punt van Bredene; omringend kerkhof afgezoomd door muur en kastanjebomen; bak­stenen hekpijlers, waarvan deze ten zuidwesten nog uit de 19de eeuw dateren.

Bedehuis opgetrokken in 1871-1876 ter vervanging van bouwvallige kerk. De vroegere kerk was in oorsprong vermoedelijk eenbeukig en werd hersteld na het beleg van Oostende. Uitbreiding in het begin van de 18de eeuw met twee zijbeuken.

Ontworpen door architect P. Buyck (Brugge) in 1870; voltooid in 1897-1907 onder leiding van architect E. Timmery (Brugge). In 1965­-1967 wordt de kerk ingevolge de vernieuwing van de liturgie heringericht door architect C. Maertens (Brugge). Er worden nieuwe glasramen geplaatst in de zijbeuken. In 1987 worden herstellingswerken uitgevoerd aan de westelijke gevel en de toren; ook de natuurstenen tweelichten in de zijbeuken worden gedeeltelijk vernieuwd.

Beschrijving van de kerk:

  • Plattegrond: kerkgebouw van het basilicale type met erin opgenomen westtoren geflankeerd door een noordelijke doopkapel en zuidelijke bergplaats (verwarmingsin­stal­latie). Driebeukig schip van vijf traveeën, zijbeuken met rechte sluiting en hoofdkoor van twee rechte traveeën met drie­zijdige sluiting; noordelijke sacristie en zuidelijke bergplaats.
  • Bouwmaterialen: gele baksteen met gebruik van donkerder voor de spitsbogen van de muuropeningen; natuursteen voor onder meer maaswerk, druiplijsten, negblokken. Hoofdbeuk onder leien zadeldak met vier houten dakkapellen; dito lessenaarsdaken voor de zijbeuken. Westelijke puntgevel: versneden hoeksteunberen geflankeerd door licht­gleuven (zie torentrappen), centraal spitsboogportaal onder drielicht, geveltop verlevendigd met soortgelijke casementen en aansluitende klokkenverdieping van de vierkante toren onder leien tentdak.
  • De westelijke gevels van de zijbeuken zijn uitgewerkt met op elkaar gestelde hoeksteunberen en aandak op schouderstukken. Noordelijke en zuidelijke gevel geritmeerd door steun­beren en tweelichten op afzaat. Hoofdbeuk verlicht door middel van gekoppelde spitsboogvensters met centraal zuiltje. Hoofdkoor met soortgelijke vensters onder de spitsbogige tweelichten. Aflijnende tandlijsten met dropmo­tief.
  • Interieur: Rechthoekig portaal met mangat. Beigebeschilderd interieur met neogotische ruimtewerking. Spitsbogige scheibogen op bakstenen zuilen met achtzijdige arduinen sokkel en dito, eenvoudig ka­piteel. Middenbeuk overkluisd met spitstongewelf voorzien van houten trekbalken rustend op schalken; spitsboogarcade onder de bovenlichten. Zijbeuken: bakstenen kruisgewelven met na­tuur­stenen ribben en ijzeren trekstangen. Kruisribgewelven onder meer uitstralend ter hoogte van de sluiting.
  • Mobilair, onder meer uit de 18de eeuw en afkomstig uit de oude kerk. Schilderijen. Boven noordelijk en zuidelijk zijaltaar, respectievelijk “Onze‑Lieve‑Vrouw met Kind schenkt de rozenkrans aan de Heilige Domenicus Guzman” (doek, midden 19de eeuw, in 2007 gerestaureerd na brandstichting) en “Heilige Rochus van Montpellier en de pestlijders” (doek, 1855), beide getekend Henri Dobbelaere; laatst genoemde signeerde ook een deel van de kruiswegstaties (1857-1859). Hoofdkoor: “Jezus geneest de lamme bij de vijver Betseba” (doek), 18de eeuw, volgens opschrift in 1819 geschon­ken door Joannes De Beer, eerste schepen van Bredene, en zijn echtgenote.
  • Beelden. Op het zuidaltaar: Heilige Rochus van Montpellier (gepolychro­meerde terra­cotta), tweede helft 17de eeuw. Op het doksaal: Koning David (gepoly­chromeerd hout) en Heilige Petrus (gepolychromeerd hout), begin 17de eeuw.
  • Twee barokke biechtstoelen (eik) van respectievelijk 1720 (rechter beuk) en circa 1740 (linker beuk). Preekstoel (eik) in Lodewijk XIV‑stijl, gedateerd 1727 op deurtje. Bijhorend hekwerk uit 1851, vervaardigd door A. Christiaens (Gent). Kerk­meesters­banken (eik) uit de tweede helft van de 18de eeuw en lambrisering van Constantin de la Fontaine uit 1856 in Lodewijk XVI-stijl. Communiebank door A. Christiaens (Gent), geplaatst in 1848. Koorge­stoel­te (eik) uit de eerste helft van de 18de eeuw. Marmeren doopvont met koperen deksel, nu in zij­beuk, van 1842‑1844. Toegangshek tot doopkapel, in 1851 vervaardigd door A. Christiaens.
  • Orgel vermoedelijk circa 1750 gebouwd door A.J. Berger, in 1876 verbouwd en uitgebreid door L.B. Hooghuys; restaura­tiewerken in 1970 door J. en P. Loncke; or­gelkast in Lodewijk XVI‑stijl.
  • Roepsteen, geplaatst (vermoedelijk herplaatst) door de heemkundige kring Ter Cuere. Steen van waarop in het verleden mededelingen en berichten verkondigd werden, gelegen bij het kerkportaal of de kerkhofmuur.

Vieringen:
Weekendviering op zondag om 11.00 uur

Contact:
Parochiaal secretariaat in Parochiehuis ‘De Pastorie’
Kerkstraat 8
8450 Bredene
059 42 70 03
Open op woensdag van 14 tot 16 u. en op donderdag van 10 tot 12 u.